Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 11.04.2017

  • 11. apríla 2017, 17:00 h
  • Primaciálny palác, č.dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Ing. Svoreňová Soňa
  • Pozvánka [31.78 kB]