Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 10.03.2015