Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 10.02.2020