Bod č. 2

Informácia o účtovnej závierke za rok 2019 a správe o hospodárení za rok 2019, ktoré budú
prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu
Bratislavská organizácia cestovného ruchu


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.