Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 08.10.2015

  • 8. októbra 2015, 17:00 h
  • Primaciálny palác, č.dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Ing. Svoreňová Soňa