Bod č. 2

Návrh na schválenie Dohody o spolupráci partnerov projektu „MOSQUITO BIOREGULATION – Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“ a schválenie spolufinancovania projektu


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.