Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 06.10.2020