Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 06.03.2018