Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 06.02.2018

  • 6. februára 2018, 18:00 h
  • budova Magistrátu, 1. poschodie, miestnosť č. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Ing. Svoreňová Soňa
  • Pozvánka [31.98 kB]