Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 02.12.2011

  • 2. decembra 2011