Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 02.04.2019

  • 2. apríla 2019, 14:00 h
  • budova Magistrátu, č. dv. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Ing. Svoreňová Soňa
  • Pozvánka [32.14 kB]