Bod č. 2

Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020 (ďalej len „PHSR 2010-2020“) za rok 2018.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.