Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 01.02.2021