Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) - Zasadnutie 26.06.2018

  • 26. júna 2018, 17:00 h
  • budova Magistrátu, č. dv. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Ing. Svoreňová Soňa
  • Pozvánka [31.85 kB]