Bod č. 6

Kontrola oznámení podaných verejnými funkcionármi podľa čl. 7 ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. do 30 dní odo dňa ujatia sa verejnej funkcie


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.