Bod č. 6

Rôzne (postup pri kontrole majetkových priznaní podaných do 30. 4. 2020).


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.