Bod č. 4

Návrhy (3) na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov – porušenie čl. 7 ods. 1 tohto ústavného zákona pre nepodanie majetkového priznania do 30 dní odo dňa ujatia sa funkcie verejného funkcionára (predseda komisie)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.