Komisia mandátová - Zasadnutie 19.06.2006

  • 19. júna 2006