BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Komisia mandátová - Zasadnutie 02.03.2022

  • 2. marca 2022 (per rollam)
  • č.220, 2. poschodie
  • Primaciálne nám. č.1 Bratislava
  • Predsedajúci: PhDr. Ožvaldova Alžbeta