Bod č. 7

Priority komisie kutúry, ochrany historických pamiatok a mediálnej komisie do návrhu rozpočtu na rok 2020


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.