Bod č. 6

Informácia o príprave rozpočtu na rok 2020 v oblasti kultúry


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.