Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 31.01.2002

  • 31. januára 2002