Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 29.11.2012

  • 29. novembra 2012