Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 28.06.2006

  • 28. júna 2006