Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 27.06.2007

  • 27. júna 2007