Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 27.02.2008

  • 27. februára 2008