Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 25.06.2008

  • 25. júna 2008