Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 25.01.2012

  • 25. januára 2012