Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 24.06.2009

  • 24. júna 2009