Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 24.03.2004

  • 24. marca 2004