Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 24.01.2007

  • 24. januára 2007