Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 23.04.2008

  • 23. apríla 2008