Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 23.03.2005

  • 23. marca 2005