Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 23.01.2008

  • 23. januára 2008