Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 22.10.2008

  • 22. októbra 2008