Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 22.09.2004

  • 22. septembra 2004