Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 22.03.2006

  • 22. marca 2006