Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 22.02.2006

  • 22. februára 2006