Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 21.06.2001

  • 21. júna 2001