Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 21.04.2004

  • 21. apríla 2004