Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 21.02.2007

  • 21. februára 2007