Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 21.01.2004

  • 21. januára 2004