Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 20.10.2010

  • 20. októbra 2010