Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 20.09.2006

  • 20. septembra 2006