Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 20.04.2005

  • 20. apríla 2005