Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 19.10.2005

  • 19. októbra 2005