Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 19.06.2013

  • 19. júna 2013