Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 19.04.2006

  • 19. apríla 2006