Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 19.03.2003

  • 19. marca 2003