Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 19.02.2003

  • 19. februára 2003